SLO | EN | DE | PL

Poslanstvo

S svojim poslovnim delovanjem v podjetju ustvarjamo:

- zadovoljstvo odjemalcev
- hitro in donosno rast
- tržno usmerjenost
- izvozno usmerjenost
- dvig tehnološke ravni procesov
- zniževanje stroškov
- dvig kulture podjetja
- zadovoljstvo zaposlenih

Certifikati