SLO | EN | DE | PL

Vizija

POSTATI prva izbira sistemskega dobavitelja večjim podjetjem, ki potrebujejo razvoj in proizvodnjo različnih zapletenih veznih elementov, sklopov in naprav za širok spekter industrijskih panog.

OHRANITI položaj skrbnega, odzivnega in zanesljivega dobavitelja svojim kupcem ter utrditi zaupanje, ki nam ga izkazujejo.
   
OBLIKOVATI procese tako, da vse stopnje sledijo visokim standardom kakovosti, ekonomičnosti in ekologije, ter hkrati ohranjati visoko dodano vrednost v sledenju »vitke proizvodnje«.

PROIZVAJATI in dobavljati izdelke, ki jih odjemalec potrebuje, in sicer v želenih karakteristikah, v naročenih količinah in v želenih oziroma potrjenih dobavnih rokih.

SLEDITI TRENDOM ekološkega in ekonomičnega poslovanja ter se truditi za nenehno izboljševanje odnosa do okolja. Vse proizvodne procese vedno oblikovati tako, da zadostujejo tem pogojem.
Certifikati