SLO | EN | DE | PL

Usługi

Firma Kovikor oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu kucia na zimno, nasza narzędziownia umożliwia nam szybką i elastyczną produkcję. Oferujemy łatwą realizację usług narzędziowych, takich jak: drążenie wgłębne, drążenie drutowe, frezowanie CNC, toczenie CNC i szlifowanie CNC. Na życzenie klienta wykonamy modele CAD-CAM, na podstawie których zrealizujemy żądane usługi.
 
Dla swoich odbiorców nanosimy również trwałe substancje klejące precote. Materiały nanosimy na gwinty i pod główki śrub. Stosujemy różne materiały takie jak: mikrokapsułowane substancje klejące, wosk, poliamidy i akrylany.

Nasza firma jest bardzo elastyczna, ponieważ mamy do dyspozycji własną hartownię. Usługi hartowania świadczymy również dla wykonawców zewnętrznych. Świadczone przez nas usługi obróbki cieplnej to: hartowanie, ulepszanie cieplne, cementowanie (nawęglanie), węgloazotowanie, odpuszczanie, normalizowanie, wyżarzanie w celu usunięcia naprężeń wewnętrznych, wyżarzanie zmiękczające i hartowanie indukcyjne. Wszystkie procesy obróbki przeprowadzamy w atmosferze ochronnej w piecach statycznych i strumieniowych. W naszym laboratorium mamy możliwość wykonywania pomiarów wytrzymałości na rozciąganie - Rm, twardości według HRC, HV i HRB, mikroskopowania do 1000-krotnego powiększenia. W laboratorium znajduje się również sprzęt do przygotowywania bakelitowych próbek, które są potrzebne do przeglądania mikrostruktur na mikroskopie.


Certyfikaty