SLO | EN | DE | PL

Wizja

STAĆ SIĘ pierwszym wyborem większych przedsiębiorstw, które wymagają rozwoju i produkcji różnych skomplikowanych elementów łączących, złączy i urządzeń dla sektora przemysłowego.

ZACHOWAĆ pozycję odpowiedzialnego, szybko reagującego i niezawodnego dostawcy oraz wzmocnić zaufanie, którym obdarzyli nas nasi klienci.

USTANAWIAĆ procesy w taki sposób, aby ich wszystkie etapy odpowiadały najwyższym standardom jakościowym, ekonomicznym i ekologicznym, przy jednoczesnym zachowywaniu wartości dodanej poprzez dbanie o „produkcję odchudzoną”.

PRODUKOWAĆ i dostarczać produkty, których potrzebuje odbiorca, czyli zgodnych z wymaganymi parametrami, zamówioną ilością i wymaganym lub ustalonym terminem dostawy.

PODĄŻAĆ ZA TRENDAMI ekologicznymi i ekonomicznymi oraz starać się nieustannie ulepszać relacje ze środowiskiem naturalnym. Wszystkie procesy produkcyjne prowadzić w taki sposób, aby spełniać wyżej wymienione warunki.

Certyfikaty