SLO | EN | DE | PL

Badania laboratoryjne

Firma posiada laboratorium wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Naszym klientom proponujemy również badania, takie jak:
  • badanie we mgle solnej według ISO 9227,
  • rentgenowskie pomiary grubości powłok na metalach - pomiary X-ray, 
  • pomiary metodą HV, 
  • pomiary metodą HRC, 
  • pomiary wytrzymałości na rozciąganie Rm,
  • pomiary współrzędnościową maszyną 3D,
  • mikroskopowanie z powiększeniem do 1000 razy. 
Certyfikaty