SLO | EN | DE | PL

Obróbka cieplna

Nasza firma posiada własną hartownię. Oferujemy klientom usługę obróbki cieplnej w strumieniowych i statycznych piecach w różnych atmosferach ochronnych. Obróbce cieplnej poddajemy blachy o grubości od 0,3 mm i więcej.

Wykonujemy następujące procesy obróbek:
 • hartowanie,
 • ulepszanie,
 • cementowanie (nawęglanie),
 • węgloazotowanie,
 • odpuszczanie,
 • normalizowanie,
 • wyżarzanie w celu usunięcia naprężeń wewnętrznych,
 • wyżarzanie zmiękczające,
 • hartowanie indukcyjne.
Dla wszystkich przeprowadzonych procesów obróbki, na życzenie klienta, sporządzimy raport pomiarowy. Możemy wykonać pomiary i badania:
 • hard vickers od HV 0.3 do HV 30,
 • hard rockwell – HRC,
 • wytrzymałości na rozciąganie - Rm,
 • mikroskopowanie.
Certyfikaty