SLO | EN | DE | PL

Wartości

Wartości, które pielęgnujemy i rozwijamy, i zgodnie z którymi działamy:
  • zdrowe i przyjazne relacje międzyludzkie;
  • stałe kształcenie się, przekazywanie wiedzy oraz rozwój indywidualny i zespołowy;
  • zdolni pracownicy, którzy samodzielnie wykonują swoją pracę i przyjmują odpowiedzialność za wyniki swojej pracy;
  • zdrowe i bezpieczne środowisko pracy i życia;
  • ukierunkowanie na przyszłość, nowe wyzwania i pomysły, a także stały rozwój i innowacyjność.


Certyfikaty